Ürünler > Su Arıtma Cihazlar >

Karbon+Ağır Metal Filtre Cihazları

Sulara karışmış olabilecek her türlü organik ve inorganik maddeleri,yosun, mantar gibi mikro-organizmaları, alüminyum, arsenik,kurşun, kadmiyum ve klor gibi, insan sağlığına zararlı ağır metalleri arıtır. Bu cihazlarımız da tam otomatik ters yıkamalı ünitelerdir.