BİYOENERJİ DERNEĞİ TOPLANTISINA KATILDIK.

Ülkemiz için önemi her geçen gün artan, biyolojik yakıtlar, atık ve çöplerden enerji üretimi, bitkisel gaz, bitkisel yağlar üretimi gibi alanlarda faaliyet ve araştırmalarda bulunan firmaları bir araya getiren BİYOENERJİ DERNEĞİMİZİN toplantısı, 16 Aralıkta İstanbul Makina Mühendisleri Odasında gerçekleştirildi. Toplantı detayları aşağıda özetlenmektedir.

BİYODER 16 ARALIK 2015 TARİHLİ FAALİYET TOPLANTI RAPORU

BİYOENERJİ DERNEĞİ‘nin (BİYODER) 6/12/2015 Tarihinde İstanbul Makine Mühendisleri Odasında gerçekleştirilen Faaliyet ve Bilgilendirme Toplantısı, sektöre ilgi gösteren özel ve tüzel kişiler ile birlikte yapılmış, aşağıda yer alan hususlar tartışılmış ve bazı kararlar alınmıştır.

Sırasıyla şu konu başlıklarına ilişkin çalışma grupları kurulmasına karar verilmiştir.

1.) Biogaz, Anaerobik Fermantasyon

2.) Biyokütle, Piroliz, Gazlaştırma, Yakma, Plazma teknolojileri

3.) Katı atık ayrıştırma, Yönetimi , RDF

4.) Karbon Kredisi, Yenilenebilir Enerji Finansmanları

5.) Çöp Gazından Elektrik Üretimi

6.) Hibrit Teknolojiler

7.) Kompost ve Organik Gübre Üretimi

8.) Briket, Pelet Üretimi, Pazar Araştırmaları

9.) Biyokütle, Atık vb. Tedarik Zinciri

10.) Biyodizel, Biyoetenol, Biyoyağlar, Biyometan

11.) Yasal Mevzuat, Lisans, YEKDEM

12.) Sektörün Nitelikli Eleman Sorunu

Toplantıya katılanların yukarıda yer alan başlıklara ilişkin görüş ve önerileri tartışıldı.

Biyoder tarafından yapılacak 2. bir duyuru ile yukarıda yer alan başlıklara

ilişkin çalışma grubu kurulum çağrısı yapılmasına karar verildi.

Biyoder web sitemizde fuar etkinlik ve seminerlerin duyurulması istendi.

2016 yılı sonbaharında geniş katılımlı bir konferans düzenlenmesi hususu

katılımcılara aktarıldı.

ETKB’ye bağlı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne atatan Münip Karakılıç

Bey’in ziyaret edilmesine karar verildi.

Kalkınma ajansları ile temasa geçilmesi istendi.

Yenilenebilir Enerji, Atık yönetimi vb hususlardaki yönetmelik ve kanunlardaki aksaklıklarının, AB mevzuat karşılıkları incelenerek Enerji Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı ile ortakçalışmalarda bulunulması istendi.

Akademisyen ve üniversite öğrencilerinin faaliyetlerimize katılmasının önemi tartışıldı.

BİYOENERJİ DERNEĞİ (Sicil No: 34-201/055, Kuruluş Tarihi: 19.02.2014)

Adres: Zümrütevler Mah. Hukukçular Sitesi, Sosyal Tesis Binası, Kat:2, No: 7,  Maltepe, İstanbul.

Tel / Fax: +90 (216) 589 16 16 Mobil No: 0555 483 68 30 e‐posta:

info@biyoder.org.tr www.biyoder.org.tr