Gıda Ürünlerinin Sertifikalı Tesis ve Ekipmanlarla Üretilmesi Hakkında Yönetmelik

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 17.11.2011 tarihli Gıda Ürünleri Yönetmeliği esasları kapsamında, 11.Madde, b1 fıkrasına göre, gıda ürünleri üretiminde kullanılması gereken ekipman, yardımcı maddeler ve ekipmanların ve gıda nakliyesinde kullanılacak araçların gıdaya uygunluğu şart koşulmakta olup, gene aynı yönetmeliğin 28. Maddesine göre, söz konusu gıda üretim tesislerinde kullanılması gereken yardımcı maddelerin ve ekipmanların gıdaya uygunluk sertifikaları olması zorunluluğu getirilmiştir. Yapılacak denetimlerde söz konusu sertifikaların bulundurulması da gerekli kılınmaktadır.


Firmamızın satmakta olduğu gıda makinası yağları ve greslerinin tümü gıda uygunluk sertifikalarına sahiptir. Bu sertifikalar, NSF H1 kodlu olup, ürünlerimizin gıdaya teması halinde insan sağlığına herhangi bir zararı olmayacağını belirten onay belgelerine sahiptir. Gıda üreticilerimizin sertifikalı gıda makinası yağ ve greslerimizi kullanmaları her açıdan yararlı olmaktadır.