HT TEKNOLOJİSİ İLE RAFİNE BAZ YAĞ ÜRETİMİ

YAĞ(BASE STOCK) ÜRETİM TEKNOLOJİSİ


Ham petrolden % 85 oranında rafine edilmiş baz yağ(base stock) üretim prosesi aşağıda özetlenmektedir.

1. Aşamada vakum distilasyonu yoluyla ham petrol ilk damıtma işleminden geçirilir.


2. Aşamada solvent yardımıyla içindeki bir kısım istenmeyen asfaltik ürünler (asfalt,kükürt ve nitrojen içeren ağır bileşenler)arıtılır.

3. Aşamada tekrar solvent yardımıyla içindeki mumsu bileşikler giderilir. Bu işlem sırasında prosesin yapıldığı konteynere 800 atmosfer basınç uygulanır. Bu işlemlerin sonucunda % 85 oranında arıtılmış normal baz yağ elde edilir.
YÜKSEK ISIL İŞLEMLİ VE HİDROJEN UYGULAMALI SAF BAZ YAĞ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

(HT TEKNOLOJİSİ)


Bu teknolojide amaç ham petrolden % 99,9 oranında saflaştırılmış baz yağ elde etmektir.


1. Aşamada, 400 C ‘de ısı ve 3000 atmosfer basınç altında hidrojen basılarak ham petrolden aromatik ve diğer katışıkların ön arıtması gerçekleştirilir.

2. Aşamada, ön arıtmadan geçen yağın, mumsu bileşenleri ayrıştırılır.

3. Aşamada, 290 C ısı ve 3000 atmosfer basınç altında üçüncü ayrıştırma işlemi gerçekleştirilir. Bu ayrıştırma sırasında, ürünün içinde kalabilecek sülfür, nitrojen ve benzeri aromatik bileşikler elimine edilmiş olur ve % 99,9 oranında saf, berrak renkte baz yağ elde edilmiş olur. Bu saf yağın en önemli özelliklerinden birisi, doymuş hidrokarbon moleküllerinin dirençli bir hale gelmesi, yağlarda bazen istenmeyen reaksiyonlara yol açabilecek aromatik bileşiklerin tamamen arıtılmış olmasıdır. Özellikle bu teknolojiyle üretilen stok yağlara sentetik katıklar ilave edilerek üretilen soğutma kompresörü yağlarının performansları çok yükselir. Bu tür yağlar, ani ısı değişimlerine karşı moleküler yapılarını korur ve değişime uğramazlar. Ayrıca, gerek korozyon, gerekse istenmeyen bileşiklerin oluşmasına mani olarak, kullanıldıkları sistemlerde birikinti ve kirliliğe yol açmazlar.