Certificates > >

Kompresör Tipi
  CPI-1009-68 CPI-1008-68 CPI-4600-68
R717 Açık sürücü tek vidalı kompressör X    
Sabroe R717 amonyaklı X    
Amonyaklı vidalı kompresörler için, hidrojenize mineral yağ X    
Amonyaklı pistonlu kompresörlerde  (buharlaşma ısısı >-30C) X    
SC tip vidalı C…XF,  R717 Amonyaklı, minimum karışma  X X  
Tek vidalı, amonyaklı kompresörler için X   X
Tüm ikiz vidalı ve pistonlu amonyaklı kompressörler için  X   X
SCV amonyaklı, karışmayan mineral yağ  X X  
SCV amonyaklı, karışmayan mineral yağ  X X